Škola horskej cyklistiky – MTB School

Hlavným zámerom MTB School je obohatiť mojich klientov o skúsenosti a zručnosti, ktoré som nadobudol za 7 rokov aktívnej horskej cyklistiky či už na pretekoch, tréningoch alebo vo voľnom čase. Pod školou horskej cyklistiky sa od roku 2018 venujem osobným tréningom v okolí mesta Žarnovica a od roku 2019 aj krúžkom pre deti. Na rok 2019 pripravujem aj ďalšie aktivity, ktoré budú čoskoro zverejnené.