Ďalšie služby

Športové tímy a občianske združenia

  • trénerské služby pre športové tímy či občianske združenia

Voľnočasové krúžky

  • vedenie, organizácia a trénerské služby pre centrá voľného času
  • cyklistické krúžky pre deti a mládež