Pre organizácie

Ponúkam služby aj pre centrá voľných časov, športové tímy, občianske združenia… Pre bližšie informácie a dohodnutie podmienok ma stačí kontaktovať.